ศูนย์ฝึกอบรม

เรามีศูนย์ฝึกอบรมภายในองค์กร (SNT-TC-1A) ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซพลังงานวิศวกรรมและการผลิตการก่อสร้างเคมีและปิโตรเคมี สำหรับพัฒนาบุคลากรภายในด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT)และสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป