เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

TNDT เป็นบริษัทผู้ให้บริการที่ได้ถูกก่อตั้งในปี 2525

โดยกลุ่มนักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของการตรวจสอบแบบ NDT โดยเฉพาะการตรวจสอบทางวิศวกรรมและการตรวจสอบแรงดัน

บริการของเรา

ข่าวสาร & กิจกรรม

ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม

เรามีศูนย์ฝึกอบรมภายในองค์กร (SNT-TC-1A) ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซพลังงานวิศวกรรมและการผลิตการก่อสร้างเคมีและปิโตรเคมี สำหรับพัฒนาบุคลากรภายในด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT)และสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป 

ใบรับรองคุณภาพ