ติดต่อเรา

สนับสนุนลูกค้า

กรุณาติดต่อทีมงานการบริการของเราถ้าคุณมีความสนใจในบริการของเราหรือปัญหาของคุณ
 • ฝ่ายขาย

  เรายินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบคำถามที่ท่านอาจสงสัยเกี่ยวกับงานวิศวกรรมตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการทางธุรกิจของท่าน

  คุณสหวัสส์ เตชาชาญ

  ผู้จัดการฝ่ายขาย

  0-2735-0801 ต่อ 21

  Sahawat@tndt.co.th

  คุณธีรณัฐ นัยนาถ

  รองผู้จัดการฝ่ายขาย

  038-692226 ต่อ 131

  Theeranat@tndt.co.th

  คุณพิจิตรา พงศ์พุทธชาติ

  ประสานงานขาย

  0-2735-0801 ต่อ 23

  Pijitar@tndt.co.th

  คุณสุทัศตา ประฮาดไชย

  ประสานงานขาย

  038-692226 ต่อ 132

  Suthata@tndt.co.th

 • ฝ่ายปฏิบัติการ

  เราใส่ใจและบริการด้วยคุณภาพการตรวจสอบแบบไม่ทำลายในมาตรฐานระดับสากล ปฏิบัติการ Inservice & Inspection

  นายอากร กาญจนสมบูรณ์

  ปฏิบัติการ Inservice & Inspection

  0-2735-0801 ต่อ 21, 27

  Argorn@tndt.co.th

  นายธรรมรัฐ สร้อยสมบุญ

  ปฏิบัติการ NDT

  0-2735-0801 ต่อ 30, 26

  Thammarath@tndt.co.th

  นายสมอุ้ย ตั้งจิตต์ถาวรกุล

  ปฏิบัติการ Offshore & International

  0-2735-0801 ต่อ 20

  Som_ouy@tndt.co.th

  Mr. Ram Chandra Kumawat

  ปฏิบัติการ Pipeline Project

  090-9511-803

  Ram@tndt.co.th