หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 TNDT ได้รับงาน “OIL PIPELINE EXTENSION TO NORTH-EAST REGION PROJECT.”

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT) ได้รับงาน “OIL PIPELINE EXTENSION TO NORTH-EAST REGION PROJECT.” จาก China Petroleum Pipeline Bureau (Thailand) Co,. Ltd. มีระยะเวลาดำเนินการรวม 2 (สอง) ปี ตั้งแต่วันที่ มกราคม 2563 ถึง ธันวาคม 2564 โดยมีมูลค่างานประมาณ 26,000,000 ล้านบาท

‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved