หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (“TNDT”) ลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและซัพพลายเครื่องเร่งอิเล็คตรอน ร่วมกับบริษัท CGN Dasheng และบริษัท แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั่น (อีสเทิร์น) จำกัด (ASE)

ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ TNDT และ นาย Kenneth Feng Hsiao ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท CGN Dasheng Electron Accelerator Technology จำกัด ได้มีการร่วมลงนาม ในสัญญาความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม รวมถึงการซัพพลายเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็คตรอน โดยในเบื้องต้นเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็คตรอนที่พัฒนาและดำเนินการโดยบริษัท แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั่น (อีสเทิร์น) จำกัดนี้จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Sterilization) ซึ่งการร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี จากบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ของรัฐบาลจีนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคเป็นนวัตกรรมชั้นสูงร่วมกันและส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวต่อไป ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว CGN Dasheng จะจัดตั้งศูนย์วิจัยเครื่องเร่งอนุภาคในพื้นที่กว่า 50 ไร่ของศูนย์วิจัย และฝึกอบรมของ TNDT ในจังหวัดระยอง สำหรับงานวิจัยนวัตกรรม การฝึกอบรมและศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคแห่งอนาคตสำหรับงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non Destructive Test, NDT) และด้านอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุชั้นสูง (advanced material) การเกษตรและสาธารณสุข เป็นต้น เป็นการสนับสนุน ความร่วมมือระหว่างนักลงทุนจีนและไทยสำหรับรองรับการพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นแห่งแรกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)










‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved