หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDT ได้รับใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๒ ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)”

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๒ ปฏิบัติการสีเขียว (Green Industry) เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ จากกระทรวงอุตสาหกรรม
‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved