หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDT ได้รับงาน “Non-destructive Testing Services for BLADE Project.”


บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT) ได้รับงาน “Non-destructive Testing Services for BLADE Project.”จาก บริษัท ซียูอีแอล จำกัด มีระยะเวลาดำเนินการรวม 16 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2563 โดยมีมูลค่างานประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัญญาต่อเนื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับ CUEL มาเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี

‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved