หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDT ได้รับงานตรวจสอบโครงการ“Rope Access and NDT for 2018, 5 Years Topside Inspection job (offshore).”

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT) ได้รับงานตรวจสอบโครงการ“Rope Access and NDT for 2018, 5 Years Topside Inspection job (offshore).”จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) มีระยะเวลาดำเนินการรวม 5 ปี ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2566
‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved