หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDT รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ปี 2559”

คุณธนรรจ์ ศตวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนจากบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (“TNDT”) เข้ารับมอบรางวัล“องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ปี 2559”จากโครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการไทยที่มีการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กรได้เป็นอย่างดี และพร้อมเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและสร้างความสามารถทางนวัตกรรมให้กับองค์กรในประเทศ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา


‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved