หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDTลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 ทางบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) โดยคุณชมเดือน ศตวุฒิ และคุณสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ตำแหน่ง อธิการบดี ในโครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการทดสอบโดยไม่ทำลาย เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคอุตสาหกรรมและอบรม สัมนา ให้ความรู้กับภาคอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการ

‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved