หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDT Road Show (นครราชสีมา)

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT) แถลงข่าวการนำเสนอรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมี คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ คุณนิมิต วงศ์จริยกุล ผู้บังคับบัญชาสายงานบริการด้านวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอรายละเอียดแก่นักลงทุน เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved