>> ภาพรวมองค์กร
 • ภาพรวมองค์กร
 • ความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
 • คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • เลขานุการบริษัท
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

 • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

   

   
   

  TNDT เป็นบริษัทผู้ให้บริการที่ได้ถูกก่อตั้งในปี 2525 โดยกลุ่มนักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของการตรวจสอบแบบ NDT โดยเฉพาะการตรวจสอบทางวิศวกรรมและการตรวจสอบแรงดัน, การแลกความร้อน, เครื่องทำน้ำร้อน, ท่อและโครงสร้างในอุตสาหกรรมโรงกลั่น, โรงไฟฟ้า, โรงงานปิโตรเคมี, งานสร้างเรือ, งานนอกชายฝั่ง, งานก่อสร้างสะพานและอาคาร, และธุรกิจหนักอื่นๆ ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้การตรวจสอบแบบ Nondestructive Testing

  TNDT แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 9 เมษายน 2550 โดยได้มีการจดทะเบียนในตลาด Market for Alternative Investment (MAI) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550

  TNDT ให้บริการ NDT และการตรวจสอบทางวิศวกรรมแบบครบวงจร รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและการพัฒนาด้านเทคนิคในหลายอุตสาหกรรมมานานกว่า 25 ปี ผู้เชี่ยวชาญของ TNDT ได้ใช้ประสบการณ์ที่ยาวนานกับการทำงานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive Testing: NDT) ขีดความสามารถในการตรวจสอบ NDT นั้นรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและผู้ตรวจสอบที่เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อการตรวจสอบแบบ NDT ในแบบต่างๆ

  เป้าหมายของเราคือ การรวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับกระบวนการตรวจสอบในปัจจุบันเพื่อที่จะทำให้การบริการของเรามีความน่าเชื่อถือและมีความสม่ำเสมอ สำหรับการตรวจสอบวัสดุทางอุตสาหกรรม, ชิ้นส่วน, กระบวนการ, และระบบ โดยจะมีต้นทุนต่ำที่สุดที่จะเป็นเป็นไปได้ ในขณะที่อุตสาหกรรมหรือบริษัทที่ได้รับบริการเองจะสามารถยืนยันคุณภาพของสินค้าและความน่าเชื่อถือของกระบวนการเพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

  TNDT มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพการให้บริการ, ความพยายามที่จะเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าเพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ, และความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าตามมาตรฐานสากลและจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ โดยความรู้และประสบการณ์อันยาวนานที่ผ่านมานั้นทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในบริการของเราได้อย่างเต็มที่

  TNDT ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพ, ความปลอดภัย, และสวัสดิภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทจึงร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและทำงานตามข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นและรัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  นโยบายของเรานั้นคือ การให้บริการที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอต่อลูกค้า คุณภาพของบริการและความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของบริษัท หลังจากเปิดให้บริการมาหลายปี เรายินดีที่จะให้บริการบริษัทของท่านและอุตสาหกรรมวิศวกรรมที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยความกระตือรือร้น พร้อมกับประสิทธิภาพ, จริยธรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง

     
   
   
   

  Home   l   About TNDT   l   Services   l   Customers/Partner   l   Investor relations   l   Careers   l   Contact us

  Copyright June 2018 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved