หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDT ได้รับใบรับรอง “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ”


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved