หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDT ได้รับงาน “CONVENTIONAL & ADVANCE NDE AND ROBOTICS INSPECTION SERVICES."


บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT) ได้รับงาน “CONVENTIONAL & ADVANCE NDE AND ROBOTICS INSPECTION SERVICES.”จาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีระยะเวลาดำเนินการรวม 3 ปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved