หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDT ได้รับงานตรวจสอบโครงการ “PTTEP-S1” จากกลุ่มบริษัท ปตท.ส.ผ. จำกัด (มหาชน)


บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT) ได้รับงานทดสอบและตรวจสอบโครงการ PTTEP-S1 อำเภอลานกระบือ จังหวัดพิษณุโลก จากกลุ่มบริษัท ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน) (PTTEP Siam Limited ร่วมกับ PTTEP International Limited และ PTTEP SP Limited) ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 ปี ตั้งแต่ มีนาคม 2562 - มีนาคม 2565

‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved