หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม จากลำแสงอิเล็กตรอน (Electron Beam)

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) “TNDT” โดยคุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท CGN Dasheng Electron Accelerator Technology จำกัด ในงาน International Forum for Clean Energy (Macao) ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ประโยชน์จากลำแสงอิเล็กตรอน (Electron Beam) ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุตสาหกรรม และการเกษตร ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สาธารณสุข และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต รวมถึงเป็นแหล่งการเรียนรู้และวิจัยทั้งในประเทศ และภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved