หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDT ได้รับงานตรวจสอบ “โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 ส่วนที่ 2”

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT) ได้รับงานตรวจสอบ “โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 ส่วนที่ 2” จาก IBC Industrial Co., Ltd. ระยะทางรวม 200 กิโลเมตร จากอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซของ ปตท. ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีระยะเวลาดำเนินการรวม 24 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนตุลาคม 2563 ซึ่งโครงการนี้จะเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ และเพิ่มกำลังการส่งก๊าซธรรมชาติจากฝั่งตะวันออกไปยังโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก รวมถึงการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ ให้แก่ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคต


‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved