หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDT ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT) โดยคุณธนรรจ์ ศตวุฒิ รองกรรมการผู้จัดการ เข้าลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการเสนอโครงการ “ระบบขับเคลื่อนเครื่องเอ็กซเรย์แบบอัตโนมัติ สำหรับกระบวนการตรวจสอบแนวรอยเชื่อมท่อลำเลียงน้ำมันและก๊าซ โดยเทคนิคไม่ทำลาย (X-Ray Crawler)” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าว บริษัทฯ สร้างขึ้นเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่องค์กร และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการได้อีกด้วย
‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved