หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

TNDT ได้รับใบรับรองระบบงานหน่วยตรวจประเภท A - มอก.17020-2556 (ISO / IEC17020 :2012 )

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) โดย คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับมอบใบรับรองระบบงานหน่วยตรวจประเภท A - มอก.17020-2556 (ISO / IEC 17020 : 2012 ) จาก คุณณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัท ทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งใบรับรองระบบงานดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่จะทำให้บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) รับงานจากลูกค้าออสเตรเลียได้
‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved