หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

MKTNDT ลงนามร่วมกับ ESCO เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ในเมียนมาร์

บริษัท เอ็มเคทีเอ็นดีที จำกัด (MKTNDT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT) และ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved