Keep yourself up to date with all the latest announcements from the company.

 

TNDT ได้รับอนุญาตให้เข้าทำการสำรวจแหล่งแร่ถ่านหิน “ทิวาเกะ” เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ร่วมกับบริษัท สวยแม่หละ จำกัด ณ ที่ทำการบริษัท สวยแม่หละ จำกัด โดยมีคุณธนรรจ์ ศตวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณสมอุ้ย ตั้งจิตต์ถาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้แทนพันธมิตรบริษัท สวยแม่หละ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งถ่านหินและแร่อื่นๆ ในพื้นที่แหล่ง “ทิวาเกะ” บริเวณเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 180 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,000 เอเคอร์ เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบแหล่งที่ 2 ในโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ (แหล่งวัตถุดิบแรกตั้งอยู่ในพื้นที่รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)
‹‹ back

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved