หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

การลงนามในสัญญา “โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครสวรรค์”

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT) โดยความร่วมมือกับ Sievert Emirates Inspection LLC (Sievert) ร่วมลงนามในสัญญารับจ้างทำงานกับ China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) ใน “โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครสวรรค์” ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(PTT) เพื่อขยายโอกาสในการใช้พลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม เขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง มูลค่างาน 38 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการรวม 17 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน 2556 ถึง เดือนมกราคม 2558


‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved