หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 


 
 

ESSO(Thailand) Public Company Limited www.esso.co.th Contact Chevron E & C Holdings, Limited
www.chevron.com
       
CUEL Limited Awarded Contract by Pearl Oil (Thailand) Limited
www.cuel.co.th
Bangchak Petroleum Public Company Limited
www.bangchak.co.th
       
PEARL Energy Company
www.pearlenergy.com
Italian-Thai Development Public Company Limited
www.italian-thai.co.th
       
PTT Chemical Plc.
www1.pttchem.com
Thai Nippon Steel Engineering & Construction Corp., Ltd.
www.thainippon.co.th
       
Vatana phaisal Engineering Co.,Ltd.
www.vpe.co.th
CTCI [Thailand] Co.,Ltd.
       
Hess Corporation
www.hess.com
CHRISTIANI & NIELSEN (THAI ) PUBLIC COMPANY LIMITED
www.cn-thai.co.th
       
McConnell Dowell Corporation Ltd (MCD)
www.macdow.com.au
Royal Dutch Shell plc
www.shell.com
       
IRPC Public Company Limited
www.irpc.co.th
PTT Exploration and Production Public Company Limited
www.pttep.com
       
Unimit Engineering Public Company Limited
www.unimit.com
       
Korea Inspection & Engineering Co. Ltd

537-21, Bangbae-dong,
Seocho-gu, Seoul,
Korea

Tel : 82-2-598-2525
Fax : 82-2-598-2526
Website : www.kieco.koreasme.com/
   
 
 
 

Home   l   About TNDT   l   Services   l   Customers/Partner   l   Investor relations   l   Careers   l   Contact us

Copyright June 2018 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved